jeugdthemadienst

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 12 mei 2013 - 19:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

Trouw! Dat is het thema van deze dienst. We willen deze dienst ontdekken hoe je zelf behoefte hebt aan trouw, maar ook hoe je zelf aan anderen trouw kunt zijn. Dan gaat er trouwens een wereld voor je open? Voorganger in deze dienst is ds. Van Vreeswijk. Iris Beltman, Aljan van den Berg, Bertram Flier en Jan-Peter de Haan hebben mee gedaan in de voorbereiding van de dienst en zullen ook in de dienst meedoen. Dhr. Jaap Neuteboom (orgel),  Paula Agterhuis, Eline van Vreeswijk en Margreet Woudenberg (muziekgroep) begeleiden het zingen.

De dienst verloopt als volgt:

Welkom
Zingen: Op Toonhoogte 125: Groot is Uw trouw, o Heer
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 100: 1, 4 (Berijming 1773)
Muziekgroep:
- Heel mijn hart
- Mijn toevlucht (psalm 91)
Gebed
Introductie
Schriftlezing: Handelingen 2: 41-47 (NBV)
Zingen:  Psalm 89: 1, 7 (Berijming 1773)
Verkondiging: Trouw!
Muziekgroep zingt:
- Doop
Zingen: Op Toonhoogte 190 Vader, vol van vrees en schaamte
Zingen: Op Toonhoogte 196: God van Trouw
Collecte
Gebed
Reactie op het thema
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 297 Heer, wat een voorecht
Zegen