kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 30 juni 2013 - 8:30

Zondagmorgen 30 juni hoopt ds. H. Veldhuizen uit Wapenveld in de dienst van de Noordwestwijk om 08.30 uur voor te gaan in de Andreaskerk.
In deze dienst komt de Schriftlezing uit:   Handelingen 16: 5 t/m 15. Als tekst voor de prediking is gekozen:  Handelingen 16: 9 + 10
Tijdens de dienst wordt gezongen: 

Gezang 457 : 1 + 4 (LvdK - Intochtslied)
Psalm   92: 1(oude berijming)
Psalm   81: 4 (oude berijming)
Psalm   96: 1 + 6 (oude berijming)
Gezang E: 3 (Gebed des Heren)
Gezang 481 : 1 + 2 (LvdK)
 

 Kindernevendienst
Er is tijdens de prediking Kindernevendienst voor de kinderen uit de groepen
1 t/m 8
- De kinderen die ná de zomervakantie in de groepen 1 t/m 3 zitten mogen naar
  de grote consistoriekamer.
- De kinderen die ná de zomervakantie in groep 4 t/m 6 zitten gaan naar de  
  kleine consistoriekamer en
- de kinderen die ná de zomervakantie in groep 7 + 8 zitten mogen met de
  leiding naar hun eigen ruimte in De Tinne.

We hopen op een gezegende dienst waarvoor u en jij van harte worden uitgenodigd !