kerkdienst noordwestwijk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 7 juli 2013 - 8:30
Predikant: 
noordwestwijk

Zondag 7 juli 08.30 uur (Noordwestwijk)
Zondagmorgen 7 juli hoopt Proponent Chr. Buitink uit Emmeloord in de dienst van de Noordwestwijk om 08.30 uur voor te gaan in de Andreaskerk.
In deze dienst komt de Schriftlezing uit: Johannes 12: 20 - 26 (Herziene Statenvertaling)

Tijdens de dienst wordt gezongen: 
Gezang 78 : 1 + 2      (LvdK = pagina 6 NWW liedbundel - Intochtslied)                                                                                     
Psalm  143: 8 + 10    (oude berijming)                                                                       
Op Toonhoogte 298: 1, 2 + 4   (= pagina 15 NWW liedbundel)                                                                          
Psalm  126: 3     (oude berijming)                                                                            
Psalm    85: 3 + 4     (oude berijming)                                                                                                   
Psalm    27: 7   (LvdK = pagina 2 NWW liedbundel)

Kindernevendienst
Er is tijdens de prediking Kindernevendienst voor de kinderen uit de groepen
1 t/m 6
- De kinderen die ná de zomervakantie in de groepen 1 t/m 3 zitten mogen naar
  de grote consistoriekamer.
- De kinderen die ná de zomervakantie in groep 4 t/m 6 zitten gaan naar de  
  kleine consistoriekamer en

We hopen op een gezegende dienst waarvoor u en jij van harte worden uitgenodigd !