kerkdienst in Andreaskerk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
dinsdag 31 december 2013 - 19:30
Predikant: 
Ds B.J. D. van Vreeswijk

In deze dienst willen we het afgelopen jaar samen afsluiten in het licht van God. We lezen een gedeelte uit Openbaring 5, dat licht op ons leven werpt. Ons leven met alles wat daarin is. De voorganger is ds. B.J.D. van Vreeswijk. Een overzicht van de orde van dienst met de tekst van de liederen vindt u in de bijlage.