kerkdienst bij biddag in de Andreaskerk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
woensdag 12 maart 2014 - 19:30
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswjk

Woensdag 12 maart is het biddag. We willen bidden voor goede oogsten op het land. Het is goed om daarvoor te bidden,vanzelfsprekend zijn goede oogsten niet. We bidden verder ook voor alles wat we verder dagelijks nodig hebben. We luisteren ook naar woorden uit de Bijbel. De tekst voor de verkondiging is: Verblijd u altijd in de Heere (Filipenzen 4: 4). We lezen Filippenen 4: 1-7 en Handelingen 16: 16-26. Wie zich voor wil bereiden kan zich bij deze bijbelgedeelten de vraag stellen: Leef je in in Paulus en Silas. Hoe zou het voelen om in hun situatie te zitten? Voorganger in deze dienst is ds. B.J.D. van Vreeswijk. Een overzicht van de liturgie met de tekst van de liederen vindt u in de bijlage.