Ds. K. van Meijeren uit Ede in de Andreaskerk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 22 juni 2014 - 10:00
Predikant: 
Ds. K. van Meijeren uit Ede

Welkom en mededelingen

 

Zingen: Psalm 92:1,2 (voorzang)

Stilte voor gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 96:1,2,3

Geboden

Zingen: Psalm 96:6,9

Gebed

Kindermoment

(kinderen gaan na het gebed naar de kindernevendienst)

Schriftlezing: Handelingen 11:19-26

Zingen: Psalm 67:1,2

Verkondiging

Zingen: Psalm 133:1,2,3

Collecte

(kinderen komen terug uit de kindernevendienst)

Gebed

Zingen: Psalm 150:1,2

Zegen