kerkdienst in de Andreaskerk, ds. J. den Dikken uit Nunspeet

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 13 juli 2014 - 10:00
Predikant: 
Ds. J. den Dikken uit Nunspeet

Welkom en mededelingen
Zingen: OTH lied 163 : 1 en 5.(voorzang)
Stilte voor gebed
Votum en groet
Zingen: Ps. 89 : 7 en 8.
Geboden
Zingen: Ps. 119 : 3.
Gebed
Kindermoment
(kinderen gaan daarna naar de kindernevendienst)
Schriftlezing: Romeinen 8 : 18 – 27.
Tekst: Rom. 8 : 26. Thema: “De hulp van de Geest”.
Zingen: Ps. 25 : 1 en 10.
Verkondiging
Zingen: Ps. 42 : 4 en 5.
Collecte
(kinderen komen terug uit de kindernevendienst)
Gebed
Zingen: Gebed des Heeren : 9 en 10.
Zegen