kerkdienst in andreaskerk Ds. H.Markus uit putten

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 20 juli 2014 - 19:00
Predikant: 
andreaskerk Ds. H.Markus uit putten

Welkom

Zingen: Psalm 136 : 1 en 23

Stilte

Votum en groet

Zingen: Psalm 63 : 2 en 3

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 100 : 4

Gebed

Schriftlezing: Psalm 63
Tekst Psalm 63:4 (Uw goedertierenheid is immers…)

Zingen: Psalm 31 : 5 en 15

Verkondiging:

Zingen: Psalm 90 : 8

Collecte

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Psalm 89 : 1 en 3

Zegen