kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 9 november 2014 - 19:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

In deze dienst luisteren we naar het slot van de eerste brief van Petrus, de verzen 8 tot en met 14. Ook bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal op 16 november. De voorganger in deze dienst is de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk. Wie zich wil voorbereiden op de dienst kan al vast over het volgende nadenken: De duivel gaat rond als een brullende leeuw? Wat vind je van dat beeld en herken je dat in je eigen omgeving?

In de bijlage vindt u een overzicht van de dienst met de tekst van de liederen.