jeugddienst aanvullende informatie (liturgie)

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 21 oktober 2012 - 19:01
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

Welkom
Zingen: Medley Opwekking 377 & 277 (Wat de toekomst brenge moge & Machtig God, sterke rots)
Stilte
Votum en Groet
Zingen: Heer, U bent mijn leven (Op Toonhoogte 150)
Introductie
Zingen Psalm 62: 1, 4 (OB)
Gebed
Schriftlezing: Richteren 6: 11-19 (NBV)
Zingen:  U kent mij echt (bron onbekend)
Preek: Je kunt het!
Zingen:  U bent de God die roept (Op Toonhoogte 160)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Heer, ik prijs Uw grote naam (Opwekking 430)
Gebed
Zingen: Psalm 118:7 (OB)
Zegen