kerkdienst

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 9 september 2012 - 19:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

In deze dienst gaan we weer verder met de Bergrede, een toespraak van Jezus. Hij vertelt daarin hoe je als christen leeft. In deze dienst gaat het over: wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de ander toe (Het evangelie naar Mattheüs, hoofdstuk 5 vers 39). Heel radicale woorden. We willen ontdekken hoe deze woorden in je leven een plek kunnen krijgen. De volgende liederen willen we zingen:

 

Psalm 84: 1, 4
Gez. 393: 1, 2, 3, 4   (LB NWW 6)
Gez. 444: 1, 3 (LB NWW 7)
Ps. 101: 1, 2 (LB NWW 4)
Psalm 86: 6
Psalm 98: 1, 4

LB NWW is de afkortingen voor de liederenbundel van de Noordwestwijk. Het getal slaat op het bladzijdenummer. De bundels liggen in de kerk.