kerkdienst (bediening van de Heilige Doop)

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 15 juli 2012 - 10:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

In deze dienst gaat ds. J. van Eck uit Ede voor. In deze dienst hoopt Anne van Vreeswijk, dochter van familie Van Vreeswijk, Grote Gracht 17 gedoopt te worden. Verdere gegevens volgen in de loop van vandaag. De orde van dienst is als volgt:

Welkom
Zingen: Gezang 397: 1, 3, 6 (Liedboek voor de Kerken)
Stilte voor gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 147: 1, 2 (Berijming 1773)
Lezing van de geboden
Zingen: Psalm 147: 10 (Berijming 1773)
Lezing van het formulier
Zingen: Lied 237: 1, 2, 3 (Zingende Gezegend)
Gebed
Doopbeloften
Zingen: Lied 20: 1, 2, (Alles wordt Nieuw I, schoollied)
Gesprek met de kinderen
Bediening van de doop
Zingen: Psalm 134: 3, 2 (Berijming 1773)
Overhandiging van de doopbijbel
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 5:12-6:4 (HSV)
Zingen: Psalm 31: 1, 2, 13 (Berijming 1773)
Verkondiging Tekst: Romeinen 6:4
Zingen: Gezang 435: 1, 2, 5 (Liedboek voor de Kerken)
Collecte
Gebed
Zingen: Psalm 150: 1, 3 (Berijming 1773)
Zegen