kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 30 december 2012 - 19:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

In deze dienst gaat ds. Van Vreeswijk voor. We gaan verder met de Bergrede, de lessen van Jezus over wat geloven inhoudt. We staan stil bij wat hij zegt over het vasten, een manier om je te concentreren op God. Wat heeft dat ons nu te zegge, zeker tegen het einde van het jaar?

De schriftlezingen, de tekst en de liederen zijn als volgt.

Schriftlezing: Mattheüs 6: 16-18, Mattheüs 9: 14-15
Tekst: Mattheüs 6: 18

Op Toonhoogte 45 (LB NWW 9)
Psalm 84: 1,2
Psalm 90: 1
Psalm 25: 6, 7    
Gezang 78: 1, 2, 4     (LB NWW 6)
Psalm 4: 3 NB (LB NWW 2)

(LB NWW is de afkorting van een liederenbundel die bij de Noordwestwijk van de Hervormde Gemeente Hattem in gebruik is. Het nummer slaat op de bladzijde waar het lied te vinden is)