kerkdienst in de Andreaskerk (Eerste Kerstdag)

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
dinsdag 25 december 2012 - 10:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

In deze dienst gaat ds. B.J.D. van Vreeswijk voor. Muzikale medewerking wordt verleend door dhr. J. Zwart, orgel, Paula Agterhuis (zang), Marion van Raalten (bugel), Eline van Vreeswijk (piano) en Margreet Woudenberg (zang). Het thema is: Het is echt waar!

De liturgie van de dienst is als volgt. Er is een gedrukte liturgie aanwezig.

Welkom en mededelingen
Muzikale bijdrage
Votum en groet
Zingen: Gezang 138: 1, 2 (Liedboek voor de Kerken
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 143: 1, 2, 3 (Liedboek voor de Kerken)
Gebed
Schriftlezing: Lukas 2: 1-20 (HSV)
Muzikale bijdrage
Zingen: Lofzang van Zacharias: 1
Verkondiging
Muzikale bijdrage
Zingen:  psalm 98: 1, 2 (Berijming 1773)
Collecte
Afsluiting kerstproject
Zingen: projectlied
Gebed
Zingen: Ere zij God
Zegen