kerkdienst (hemelvaartsdag)

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
donderdag 17 mei 2012 - 10:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

In deze dienst gaat ds. B.J.D. van Vreeswijk voor.

De orde van dienst is als volgt:

Welkom en mededelingen

Zingen: Gezang 231: 1, 3 (Liedboek voor de Kerken)

Stilte voor gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 133: 1, 3 (Berijming 1773)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 21: 13 (Berijming 1773)

Gebed

Gesprek met de kinderen

Schriftlezing: Handelingen 2: 29-36, Psalm 110

Zingen: Psalm 118: 1, 8 (Berijming 1773)

Verkondiging
Tekst: “De Heere heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, tot Ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank van uw voeten.” (Psalm 110:1)

Zingen: Gezang 229: 1, 3, 4 (Liedboek voor de Kerken)

Collecte

Gebed

Zingen: Opwekking 71: Jezus leeft in eeuwigheid

Zegen