Kerkdienst (Noordwestwijk)

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
maandag 28 mei 2012 - 10:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

We denken in deze dienst verder en dieper na over het pinksterfeest. In deze dienst maken we een begin met een themaserie over de Heilige Geest. Preken en de Heilige Geest blijken veel met elkaar te maken te hebben. De voorganger in deze dienst is ds. B.J.D. van Vreeswijk. De schriftlezing is zijn Galaten 3: 1-12. De tekst voor de preek is Galaten 3: 2. De volgende liederen willen we zingen:

Psalm 65: 1 (Berijming 1773)
Psalm 63: 1, 2 (Berijming 1773)
Gezang 254: 2, 3, 4 (Liedboek voor de Kerken)
Gezang 179: 1 (Liedboek voor de Kerken)
Psalm 32: 1, 3, 6 (Berijming 1773)
Gezang 87: 1, 2, 3 (Hervormde Bundel 1938)