kerkdienst (Noordwestwijk)

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 8 juli 2012 - 19:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

In deze dienst gaat het over de Bergrede. De rede die Jezus hoe je leeft als volgeling van Hem. De tekst is: Heb uw vijanden lief. (Mattheüs 5:44). Het schriftgedeelte is: Mattheüs 5: 43-48.

We zingen de volgende liederen:

 

Psalm 101: 1, 2 NB (LB NWW blz 4)
Psalm 135: 1, 12
Psalm 111: 2
Psalm 86: 5, 6
Gezang 481: 1, 2 (LB NWW blz 7)
Op Toonhoogte 127: 1, 2 (LB NWW blz 7)

 

LB NWW is de afkorting voor de tijdelijke liederenbundel die in de diensten van de Noordwestwijk van de Hervormde Gemeente Hattem gebruikt wordt. De bundels zijn in de kerk aanwezig.