kerkdienst (Noordwestwijk)

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 24 juni 2012 - 8:30
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

In de dienst gaat ds. B.J.D. van Vreeswijk voor. Het gaat in deze dienst over de bijbeltekrst: Wandel door de Heilige Geest (Galaten 5: 16).

We zingen de volgende liederen:

Ps. 27: 2 (blz 2 Liederenbundel NWW)
Ps. 65: 1
Ps. 65: 2
Evangelische Liedbundel 425 (helemaal)
Ps. 119: 3
Gezang 78 (blz 6 Liederenbundel NWW)
Gezang 481 (blz. 7 Liederenbundel NWW)
 

De Liederenbundel NWW is een liederenbundel die de Noordwestwijk van de Hervormde Gemeente voor eigen gebruik heeft ontworpen)