overstapdienst (Noordwestwijk i.s.m. Stadswijk)

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 1 juli 2012 - 10:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

In deze dienst staan we stil bij de jongeren die een belangrijke overstap in hun leven en in de gemeente maken. Ze gaan een nieuwe toekomst in. Ze verlaten ook de kindernevendienst en gaan naar catechisatie. De voorganger in deze dienst is ds. B.J.D. van Vreeswijk. Het overstapmoment wordt geleid door ds. M.L.W. Karels. De schriftgedeelten zijn psalm 78: 1-8 en Jozua 4: 1-8.

De volgende liederen willen we zingen:

Psalm 100: 1, 4 (Berijming 1773)
Opwekking 281 
Psalm 139: 1 (Liedboek van de Kerken
Psalm 78: 1, 2 (Liedboek voor de Kerken)
Opwekking  136
Zegenlied
Psalm 105: 1, 5 (Berijming 1773)