Kerkdienst op 1e zondag van de Veertigdagentijd - H.Doop (Andreaskerk)

Kerkdienst
Protestantse Wijkgemeente
Datum: 
zondag 17 februari 2013 - 10:30
Predikant: 
Ds.E.R.Veen

Op zondag 17 februari a.s. (1e zondag in de Veertigdagentijd) staat de dienst van 10.30 uur in de Andreaskerk o.v.v. Protestantse Wijkgemeente i.w. Voorganger hierin is Ds.Egbert R.Veen. Organist is Gerben van de Put. Geury de Vries is lector.

Medewerking wordt verleend door de Andreascantorij o.l.v. Raghna Wissink. Zij zingen o.a. het "Tebe poem"  van Rachmaninov en het "Pater Noster" van Strawinsky.

In deze viering maken we een begin met het Veertigdagentijdproject "Nieuw leven" en is het thema deze morgen "Muziek". Voor nadere info verwijzen we graag naar de website van www.kindopzondag.nl

Tijdens deze dienst mogen we ook twee kinderen dopen: Nikki Carlijn Broer en Sofie Spreeuw.

De Schriftlezingen zijn uit 1 Samuël 16:17-23 en Lucas 4:1-2.

We zingen: Psalm 81:1,2,8,11 - "Nieuw leven" - Gezang 335:1,3,5 - "In de schoot van mijn moeder geweven" - Gezang 408:1,5.

Er is oppasdienst in de Tinne. Tijdens de dienst is er kindernevendienst voor alle groepen.

U en jij zijn van harte genodigd deze dienst mee te vieren!