Gezinsdienst bij Palmzondag (Andreaskerk)

Kerkdienst
Protestantse Wijkgemeente
Datum: 
zondag 24 maart 2013 - 9:00
Predikant: 
Ds.E.R.Veen en Ds.Th.Palma

Op zondag 24 maart a.s. (Palmzondag) vervolgen we onze tocht door de Veertigdagentijd. Dit keer komt de Protestantse wijkgemeente i.w. samen in de Andreaskerk om 9 uur voor een gezinsdienst. Centraal staat hierin voor de kinderen het palmpasenkruis.

Voorgangers zijn Ds.Theun Palma en Ds.Egbert R.Veen. Organist is Gerben van de Put. Erna Bruins is lector.

De Schriftlezing is deze zondag uit Matteüs 21:1-9.

We zingen Psalm 118:1,9 - Gezang 184 - "Nieuw Leven" - Gezang 290:1 - "Wij komen als geroepen" Tussentijds no.8:1,3 - Gezang 460:1,4.

Na afloop van de dienst gaan we in een "palmpasenkruis-optocht" door de Kerkstraat en de Dorpsweg naar de Emmaüskerk. Hier zijn we nog even samen voor een moment van onderlinge ontmoeting, uiteraard met.... matzes.

WEET JE WELKOM!!