Gezinsdienst met "overstap" 12-jarigen (Emmaüskerk)

Kerkdienst
Protestantse Wijkgemeente
Datum: 
zondag 23 juni 2013 - 9:30
Predikant: 
Protestantse wijkgemeente i.w.

Op zondag 23 juni a.s. staat de morgendienst (9.30 uur) van de Protestantse wijkgemeente i.w. in het teken van de "overstap" van 12-jarigen. Deze dienst wordt gehouden in de Emmaüskerk.

Voorganger is Ds.Egbert R.Veen. Het thema van de dienst is "In een wereld vol verhalen". Meerdere jongeren en ouders werken aan deze dienst mee.

We lezen uit de Bijbel o.a. Marcus 10:13-16.

We zingen "Bijeengeroepen uit onze huizen" - "Dank U voor deze nieuwe morgen" - "Gloria in excelsis Deo" - "'k Stel mijn vertrouwen" - "Vrede van God" - "Ga maar op weg".

Er is alleen kindernevendienst voor de kinderen uit groep 1 en 2.

U en jij zijn van harte uitgenodigd deze dienst mee te vieren.