Openluchtdienst bij de Hezenberg

Kerkdienst
Protestantse Wijkgemeente
Datum: 
zondag 18 augustus 2013 - 19:00

Op zondagavond 18 augustus a.s. is het weer zover! Hopelijk laten de weersomstandigheden het dan toe om op 19.00 uur een Openluchtdienst te kunnen houden bij pastoraal centrum de Hezenberg. Het thema is dit keer “Terug of…” Wat met die drie puntjes precies bedoelt wordt ontdekt u deze avond wel. Deze dienst is tevens een Open Deur-dienst.
Voorganger in deze Openluchtdienst is Ds.Egbert R.Veen en medewerking wordt verleend door o.a. leden van de Christelijke Muziekvereniging te Hattem en de Vocal Group “Eben Haëzer” van de Molukse kerk te Zwolle. 

Er zijn vele stoelen aanwezig. Maar gezien de groeiende belangstelling voor deze Openluchtdienst vragen we een ieder die zelf in de gelegenheid is om tuinstoelen mee te nemen dit ook te doen. Daarnaast vragen wij in alle bescheidenheid om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Mocht u echter geen andere keus hebben dan met de auto te komen dat graag zorgvuldig parkeren.
We zien met elkaar weer uit naar een prachtige zomeravond met een inspirerende dienst.
Bij minder gunstige weersomstandigheden wordt deze dienst in de Andreaskerk gehouden. We zullen dit - indien nodig - tijdig meedelen op deze website of anders mogelijk via de morgendiensten.

GRAAG TOT ZIENS!!