Kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 21 december 2014 - 19:00
Predikant: 
Ds. I. Hoornaar, Ermelo

Zondagavond, Vierde Advent, is ds. I. Hoornaar uit Ermelo de gastvoorganger.

Intochtslied is Psalm 130:3, overige liederen zijn Psalm 27: 4,5 en 7, Gezang 125: 2,3,4 en 5, Psalm 80: 3 en 7, Gezang 118: 1 en 2, Gezang 303: 1,2 en 5 en Psalm 33: 7.

De schriflezing komt uit Psalm 80 (NBG 1951) en het thema van de preek is Het refrein van .......ADVENT !

We hopen met elkaar een gezegende dienst te hebben en u en jij worden van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.