kerkdienst op biddag in Andreaskerk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
woensdag 11 maart 2015 - 19:30
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Komende woensdag is het biddag voor gewas en arbeid. Als gemeente beleiden we onze afhankelijkheid naar God toe voor het voedsel dat we ontvangen en het werk dat we doen.

's Avonds om 19.30 uur is er een dienst in de Andreaskerk, waarin we samen met elkaar hierbij stil willen staan.

We zingen vanuit het Liedboek voor de Kerken en lezen vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling; in de bijlage treft u de uitgewerkte liturgie aan.

 

Voorafgaande aan deze dienst is er om 18.30 uur een maaltijd voor de tieners van Follow Me (next) in Kerkplein 1.

Hopelijk bent u en ben jij ook aanwezig, of met ons verbonden.

 

ds. M.L.W. Karels