kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 17 mei 2015 - 19:00
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Komende zondagavond staan we - op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren - stil bij het toeleven naar Pinksteren. We lezen in deze dienst Joël 3 NBV (in andere vertalingen: Joël 2: 28-32) en Handelingen 1: 1-14. Thema van de dienst is: vol verwachting wachten.

We lezen vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling en zingen vanuit het Liedboek voor de Kerken (1973). In de bijlage treft u de uitgewerkte liturgie van de dienst aan.

Hopelijk bent u en ben jij er ook bij, of met ons verbonden via de middelen van de techniek.

 

ds. M.L.W. Karels