doopdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 31 mei 2015 - 10:00
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Komende zondag mogen we - op de zondag na Pinksteren - als gemeente bijeenkomen in de Andreaskerk; tijdens de ochtenddienst zal de Heilige Doop worden bediend aan Willem Peter Christiaan Sonneveld, zoon van Hans en Erna Sonneveld-Zandbergen.

Als gemeente mogen we getuige zijn van het verbond dat God sluit met een mensenkind, dat - zoals Psalm 8 het zo treffend verwoordt - zo wonderlijk gemaakt is.

Tijdens de dienst willen we in het verlengde van Pinksteren verder lezen uit Handelingen 2, waar Petrus op de betreffende Pinksterdag in Jeruzalem, spreekt over de belofte voor zijn volksgenoten en hun kinderen.

We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) en zingen uit het Liedboek voor de Kerken (1973); in de bijlage treft u de uitgewerkte liturgie aan (dat zich - als het goed is - als boekje laat uitprinten).

In deze dienst neemt verder Ria Mensink-Palm afscheid als ouderling van de kerkenraad, waar we een moment - met dankbaarheid voor wat ze hierin heeft betekend - bij stil staan.

 

Tijdens de dienst is er kindernevendienst voor de kinderen van de groepen 1 t/m 8; voor de jongste kinderen is er kinderoppas in 'de ark', die te bereiken is via de kerk.

U en jij bent van harte uitgenodigd in deze dienst.

 

ds. M.L.W. Karels

BijlageGrootte
Bestand uitgewerkte liturgie121.13 KB