kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 21 juni 2015 - 8:30
Predikant: 
ds. G. van Goch, Scherpenzeel

Op de vroege zondagmorgen is ds. G. van Goch uit Scherpenzeel de gastvoorganger.

Intochtslied is Psalm 139: 14, overige te zingen liederen zijn Psalm 103: 1, Gezang 436: 6, Gezang 326: 2 en 5, Psalm 27: 4 en 7 en Opwekking 136: 1 en 2.

De schriftlezingen zijn uit Mattheüs 6: 1-8 en 16-18.

Voor de allerkleinsten is er oppasdienst in het pand Kerkplein 1, naast de kerk. Voor de groepen 1 t/m 8 is er kindernevendienst.

U en jij zijn van harte welkom de dienst bij te wonen en we hopen met elkaar een gezegende dienst te hebben,