kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 18 oktober 2015 - 10:00
Predikant: 
ds. J. van Belzen, Delft

Zondagmorgen gaat onze oud predikant ds. J. van Belzen uit Delft voor in de dienst.

De schriftlezingen komen uit Mattheüs 24: 1-14 en Romeinen 5: 1-5 (HSV)

De verkondiging is n.a.v. Mattheüs 24: 13 en het thema van de preek is: Volhouden ! Wat is het geheim om vol te houden ?

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8 en voor de allerkleinsten is er oppasdienst in het pand Kerkplein 1 ( naast de Kerk)

U en jij zijn van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.