kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 22 november 2015 - 8:30
Predikant: 
ds. J.H. van Osch, Vaassen

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is ds. J.H. van Osch uit Vaassen de gastvoorganger.

Thema van de dienst is "Een God van levenden".

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8 en voor de allerkleinsten is er oppasdienst in het gebouw Kerkplein 1 (naast de kerk)

Wij hopen met elkaar op een gezegende dienst en u en jij worden van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.