kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 29 januari 2017 - 10:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk
Locatie: 
Andreaskerk

De voorganger in deze dienst is de ds. B.J.D. van Vreeswijk. Het gaat in de verkondiging over Fillipus die God wel zien: Welke antwoord geeft Jezus? Het Schriftgedeelte is Johannes 14: 1-14.
In de bijlage vindt een overzicht van de dienst met de tekst van de liederen.
Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Er zijn drie groepen, een groep voor kinderen uit groep 1 tot en met 3 van de basisschool, een groep voor de kinderen van groep 4 tot en met 6 en een groep voor groep 7 en 8. De kinderen komen eerst gezamenlijk met de ouders naar de kerk. Tijdens de dienst gaan zij naar een andere ruimte in de kerk.
De kinderoppas De Ark wordt gehouden in Kerkplein 1. Deze ruimte is te bereiken via de kerk.