kerkdienst (Andreaskerk)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 3 februari 2013 - 9:00
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Komende zondagochtend hopen we in de dienst van 9.00 uur stil te staan bij Lucas 5: 1-11 - een gedeelte waar we lezen hoe Jezus zichzelf bekendmaakt aan zijn toekomstige leerlingen.

We zingen vanuit het Liedboek voor de Kerken: Psalm 65: 1 en 2 - Psalm 84: 3 - Psalm 6: 1 en 3 - Gezang 329: 2 en 3 - Gezang 305: 1 en 2 en Gezang 445: 3; na de zegen zingen we het Wilhelmus, i.v.m. de verjaardag van koningin Beatrix, 31 januari jl.

Laten we bidden om en uitzien naar een gezegende dienst.

ds. M.L.W. Karels