kerkdienst (in Andreaskerk)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 24 februari 2013 - 19:00
Predikant: 
ds. L. Westland, Elburg

Zondagavond hoopt in de avonddienst (van de Stadswijk) ds. L. Westland uit Elburg voor te gaan.

In deze dienst wordt gebruik gemaakt van het Liedboek voor de Kerken.

De liturgie is als volgt:
 

1. Intochtslied :  Ps. 103 : 1 en 3.
2. Stil gebed, votum en groet.
3. Lied : Gez. 175 : 1, 2 en 4.
4. Gebed.
5. Schriftlezing 1: Ex. 33 : 18-23.
6. Lied : Ps. 68 : 3.
7. Schriftlezing 2. I Kon 19 : 8-13.
8. Lied : Ps. 68 : 7.
9. Schriftlezing  3 : Mat. 17 : 1-8.
10.Lied : Ps. 68 : 9.
11. Verkondiging, n.a.v. Mat. 17 : 8.
12. Lied: Gez. 177: 1, 2 en 6.
13. Geloofsbelijdenis.
14. Lied : Gez. 257.
15. Gebeden.
16. Collecten.
17. Lied : Gez. 387 : 1, 2, 6 en 7.
18. Zegen