biddagdienst (in Andreaskerk)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
woensdag 13 maart 2013 - 19:30
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Op woensdag 13 maart is het biddag voor gewas en arbeid - een moment in het jaar dat we in het bijzonder stilstaan bij onze afhankelijkheid van onze hemelse Vader, en waarop we willen bidden om zijn zegen voor ons dagelijks bestaan.

Juist in een tijd waarin welvaart voor velen in onze samenleving niet meer vanzelfsprekend is, is het goed om die afhankelijk samen invulling te geven.

Tegelijkertijd valt de biddag ieder jaar in de lijdenstijd - een tijd van bezinning, waarin we onderweg zijn naar Goede Vrijdag en Pasen.

Met het oog op die beide aspecten lezen we tijdens de dienst uit Johannes 12: 20-28 - waar Jezus spreekt over de les van de graankorrel.

We zingen vanuit het Liedboek voor de Kerken: Psalm 67: 1 - Psalm 146: 1 en 3 - vanuit de Evang. Liedbundel 343 (zie tekst hieronder) - Psalm 81: 8 en 9 - Gezang 78: 2 en 4 en Gezang 479: 1, 3 en 4.

Ik zie uit naar een goed samenzijn. Hopelijk bent u en ben jij erbij aanwezig, of met ons verbonden!

 

ds. M.L.W. Karels

 

tekst: lied 343 Evang. liedbundel:

1. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.

2. Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep,
zeeën en land met macht tevoorschijn riep,
wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

3. U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.
U roept ons mensen in uw heerlijkheid:
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid.

4. Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam.