Kerkdienst, Viering Heilig Avondmaal (Andreaskerk)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
vrijdag 29 maart 2013 - 10:00
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Komende vrijdag is het Goede Vrijdag - een naam die verwijst naar het goede dat Jezus' lijden en sterven voor ons mag betekenen.

In de ochtenddienst lezen we uit Lucas 23: 33-43 en vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal - juist omdat we op deze dag stilstaan bij het offer dat Jezus met zijn leven gegeven heeft.

We zingen vanuit het Liedboek voor de Kerken: psalm 121: 1 - psalm 42: 5 en 7 - uit de bundel 'op toonhoogte' lied 350: 1, 2 en 3 (zie hieronder) - gezang 189: 1 - gezang 192: 4 en 5 - psalm 130: 2 en 4 - aan tafel zingen we: gezang 182: 4, 5 en 6 - psalm 27: 7.

In deze dienst is er ook kindernevendienst en kinderoppas.

U en jij bent in deze dienst van harte uitgenodigd.

 

ds. M.L.W. Karels

 

Als ik mijn ogen sluit (op toonhoogte 350)

Als ik mijn ogen sluit
En denk aan Golgotha
Dan lijkt het net of ik
Daar op die heuvel sta
Ik zie het houten kruis
Zie wat de mensen doen
Dat Jezus sterven moet
Want dat gebeurde toen

Ik hoor opnieuw Zijn stem
Die roept: het is volbracht!
En daarna wordt het stil
't Is donker als de nacht
Toen stierf Hij aan het kruis
Toen was de pijn voorbij
O, ik weet meer dan ooit
Dat Hij dit deed voor mij

Ik doe mijn ogen dicht
En vouw mijn handen stil
Ik bid met heel mijn hart
Wat ik Hem zeggen wil
Heer, aan dat houten kruis
Droeg U de straf voor mij
Ik had nog nooit een Vriend
Die zoveel hield van mij