Kerkdienst - Pasen! (Andreaskerk)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 31 maart 2013 - 9:00
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Komende zondag mogen we als gemeente van Jezus Christus het Paasfeest vieren.

In de vroege dienst (nog vroeger door het begin van de zomertijd) hopen we om 9.00 uur bij elkaar te komen in de Andreaskerk, om samen Paasliederen te zingen en naar het Opstandingsevangelie te luisteren.

Ook zal in deze dienst het project van de kindernevendienst worden afgesloten.

We lezen uit Lucas 23: 56b-24: 12, waarbij we stilstaan bij de woorden van de engelen in vers 5b en 6: 'wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.'

We zingen vanuit het Liedboek voor de Kerken: gezang 215: 1, 2 en 3 - gezang 218: 1 en 8 - uit de bundel Op Toonhoogte: lied 354 (Maria kwam bij het graf) - Psalm 68: 7 - Gezang 462: 1 en uit de Evangelische Liedbundel lied 132: 1, 2 en 3 (U zij de glorie)

Laten we uitzien naar een zegenrijke dienst.

Hopelijk bent u en ben jij erbij aanwezig, of met ons verbonden.

 

ds. M.L.W. Karels

Let op de wisseling van winter- naar zomertijd!