kerkdienst (Andreaskerk)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 28 april 2013 - 10:30
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Deze periode leven we toe naar Hemelvaartsdag en Pinksteren; tegelijkertijd staat alles om ons heen in deze dagen in het teken van de naderende troonsopvolging.

Komende zondag lezen we - mede vanuit dat oogpunt - uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 2: 5-18.

We zingen vanuit het Liedboek voor de Kerken: Gezang 434: 1 en 2 - uit de Evang. Liedbundel (als kinderlied) lied 476 (zie tekst hieronder) - Psalm 8: 3 en 4 - Gezang 294: 1 en 2 - Psalm 149: 3 en Psalm 72: 6. Aan het einde van de dienst zingen we van het Wilhelmus de coupletten 1 en 6.

In deze dienst hoopt Gerdien Slijkhuis op de kindernevendienst iets te vertellen van haar werk in Namibië; ook in de dienst zal ze hierover nog het e.e.a. vertellen en laten zien.

Hopelijk bent u erbij of anderszins met ons verbonden.

ds. M.L.W. Karels

 

Evang. Liedbundel 476

Zie de zon
Zie de maan
Zie de sterren in hun baan
Sterren ontelbaar Overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam

Hoor de zee
Hoor de wind
Hoor de regen als hij zingt
Druppels ontelbaar in de oceaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam

Ruik een bloem
Ruik een vrucht
Ruik de geuren in de lucht
Geuren ontelbaar zweven af en aan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam

Voel je hart
Voel je huid
Voel je adem als je fluit
Mensen ontelbaar overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam

Zie ik de zon de sterren en de maan
Wat een wonder dat ik mag bestaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Heer hoe heerlijk is Uw naam