dhr. R. Bartels, kerkdienst in Andreaskerk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 4 augustus 2013 - 10:00
Predikant: 
Evangelist R. Bartels

Zondagmorgen in dienst van 10.00 uur is evangelist R. Bartels uit  Rijssen de gastvoorganger.

Intochtslied is Gezang 320: 1 en 4, overige te zingen liederen zijn: Psalm 21: 1 en 4,
Gezang 449: 1,3 en 5, Psalm 3: 1 en 2, Gezang 48: 6 en 9 en Psalm 130: 2

De schriftlezingen komen uit  2 Samuël 16: 5-14 en 2 Samuël 19: 16-22

Thema van de dienst is Vergeven, dat is pas moeilijk !

We hopen met elkaar een gezegende dienst te hebben en u en jij  worden van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

In dienst is er Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8, voor de allerkleinsten is er oppasdienst in De Tinne.