Kerkdienst (Andreaskerk)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 11 augustus 2013 - 19:00
Predikant: 
Ds. D. Wolters, Vollenhove

Zondagavond in dienst van 19.00 uur is ds. D. Wolters uit Vollenhove de gastvoorganger

Intochtslied is Psalm 138: 1, overige te zingen liederen zijn: Gezang 326: 1 en 2,
Psalm 92: 1,2 en 3, Gezang 296, Gezang 312 en Gezang 78

De schriftlezingen komen uit Marcus 4: 13-20 en Handelingen 14: 21-28
De preek wordt gehouden n.a.v. Handelingen 14: 22

We hopen met elkaar een gezegende dienst te hebben en u en jij  worden van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.