kerkdienst in Andreaskerk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 25 augustus 2013 - 10:00
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Komende zondagochtend mogen we elkaar om 10.00 uur weer ontmoeten in de Andreaskerk. In deze dienst willen we beginnen met een aantal diensten rondom de profeet Elisa. In deze dienst lezen we vanuit 1 Koningen 19: 19-21, 2 Koningen 2: 1-14 en enkele woorden uit Marcus 1.
In deze  dienst gaat het over de roeping en navolging van Elisa, en over wat dat ons te zeggen heeft.
We zingen vanuit het Liedboek voor de Kerken: Psalm 98: 1 en 2 – Evang. Liedbundel 425 (Dit is de dag)(scholenlied) – Psalm 17: 2 en 3 – Psalm 33: 8 – Gezang 47: 1 en 3 en Gezang 293: 1 en 2.

Ik zie uit naar een gezegende dienst en hoop u en jou daarbij te ontmoeten. Daarbij weet ik dat velen via de kerktelefoon en internet met ons verbonden zijn; ook dan een goede dienst toegewenst.

Ds. M.L.W. Karels