kerkdienst in Andreaskerk (viering Heilig Avondmaal; ontmoeting met Torajapredikanten)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 8 september 2013 - 10:00
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Komende zondag, 8 september, is een bijzondere zondag in meerdere opzichten.

In de Andreaskerk (en ’s middags in de Bongerd) wordt het Heilig Avondmaal gevierd en worden we uitgenodigd bij onze Heer aan tafel.

Tegelijkertijd is het een bijzondere zondag omdat twee predikanten uit Toraja-land (Celebes – Indonesië) in onze gemeente te gast zijn, te weten: ds. Petrus Palanda en ds. Markus Lalang. Honderd jaar geleden is in Torajaland het evangelie van Jezus Christus gebracht, waaruit een zelfstandige kerk is ontstaan. Om die reden zijn 15 predikanten vanuit Torajaland naar Nederland gekomen om de bijzondere relatie te onderstrepen. Door de verbondenheid met ds. en fam. de Goeijen, die vanuit de Gereformeerde ZendingsBond in Torajaland hun werkzaamheden verrichten, mogen we als deelgenotengemeente delen in dit bijzonder moment.

Tijdens de ochtenddienst van 10.00 uur lezen we vanuit Efeze 2: 11-22.
We zingen vanuit het Liedboek voor de Kerken: gezang 457: 1, 2 en 4 – gezang 255: 1 en 3 – evang. Liedbundel 278 (laat de kind’ren tot Mij komen) – psalm 25: 2 – gezang 303: 1 en 2 – gezang 78: 1 en 2 – aan tafel: gezang 14: 1 en 2 / gezang 14: 4 en 5 en tot slot gezang 456.

Ik zie uit naar een goede en gezegende dienst.
Hopelijk bent u en jij er ook bij!

Ds. M.L.W. Karels