kerkdienst in Andreaskerk (zendingsdienst)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 29 september 2013 - 19:00
Predikant: 
ds. De Goeijen (Indonesië)

Komende zondagavond hopen we ds. de Goeijen in de avonddienst te mogen verwelkomen. Enkele jaren geleden is hij vanuit de Stinskerk-gemeente namens de GZB uitgezonden naar Indonesië, om daar o.a. theologisch onderwijs te verzorgen aan de Toraja-kerk.
Enkele weken geleden mochten we al twee predikanten uit deze kerk ontvangen. Nu ds. de Goeijen met zijn gezin in Nederland op verlof is, gaat hij in verschillende diensten voor; komende zondag dus bij ons.
Een gedeelte van deze dienst hoop ik met hem in gezamenlijkheid te doen.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee. Vervolgens zal ds. de Goeijen iets delen van zijn werk in Indonesië, ondersteund door beeldmateriaal dat via de beamer getoond zal worden.

We zien uit naar een gezegende dienst; hopelijk bent u en ben jij er ook bij aanwezig.

In de dienst wordt gebruik gemaakt van het Liedboek van de Kerken.
Hieronder treft u de liturgie aan.

Ds. M.L.W. Karels

Woord van welkom
Lied: ELB 263, 1/4/6 ("Door de wereld gaat een woord", op de oude melodie)
Stil gebed/Votum en Groet
Lied: Psalm 119, 6 en 7
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: 1 Petrus 2,11-12
Lied: Gezang 484
Verkondiging
Lied: Gezang 441, 4/5/7/12
Dank- en voorbeden
Inzameling der gaven
Gezongen geloofsbelijdenis (ELB 274a)
Zegen