kerkdienst in Andreaskerk (doopdienst)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 6 oktober 2013 - 10:00
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Komende zondag mogen we elkaar als gemeente ontmoeten in de eeuwenoude Andreaskerk.
In de dienst van 10.00 uur zal de heilige Doop worden bediend aan Nynke Eva Gerieke Vros, dochter van Arno en Debby Vros. Het is kostbaar om tijdens de doopdienst als gemeente betrokken te worden bij Gods trouw.

In deze dienst vervolgen we de serie preken aan de hand van het leven van Elisa; deze zondag lezen we uit 2 Koningen 5 – de geschiedenis van Naäman. We hopen samen te ontdekken hoe, op deze eerste zondag van oktober, de zgn. Israëlzondag (waarop we als Kerk stilstaan bij de onopgeefbare verbondenheid met Gods volk) deze geschiedenis mooi past bij een doopdienst.

In de bijlage treft u de liturgie aan.

Hopelijk bent u en ben jij ook aanwezig, of met ons verbonden via kerktelefoon of internet.

Ds. M.L.W. Karels