kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 3 november 2013 - 10:30
Predikant: 
dr. W. Dekker, Oosterwolde

Zondagmorgen in dienst van 10.30 uur is dr. W. Dekker uit Oosterwolde de gastvoorganger.

Het thema van de dienst is “De vrijheid van een Christen”.
Naar het gelijknamige boekje van Luther. Dit in verband met kerkhervorming 31 oktober 1517.

Intochtslied is Psalm 136: 1,2 en 7 (Scholenlied), overige te zingen liederen zijn
Psalm 124: 1 en 4, Gezang 252: 1 en 2, Psalm 116: 1, 2,3 en 7, Gezang 402:1 en Gezang169: 5 en 6
De schriftlezingen komen uit Galaten 4:1-7 en 5: 1 en 13-15.
Tijdens de dienst is er Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 en voor de allerkleinsten is er kinderoppas in “De Tinne”.

We hopen met elkaar een gezegende dienst te hebben en u en jij  worden van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.