kerkdienst in Andreaskerk, laatste zondag kerkelijk jaar

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 24 november 2013 - 19:00
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Komende zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag herdenken we de gemeenteleden die in het achterliggende (kerkelijk) jaar zijn overleden; zo ook in de avonddienst.
In deze dienst lezen we samen uit Psalm 4 – een avondlied. Daarbij lezen we de verzen uit Johannes 14: 1-3.
We zingen in deze dienst vanuit het Liedboek voor de Kerken: psalm 84: 1 en 5 – psalm 84: 6 – psalm 73: 9 en 10 – gezang 326: 1 – psalm 4: 1 en 3 – psalm 121 en gezang 300: 1, 4 en 6.

Iedereen is van harte uitgenodigd in deze dienst; een speciaal welkom aan familie en vrienden van hen die we in deze dienst gedenken.

Ds. M.L.W. Karels