kerkdienst in de Andreaskerk, 4e Advent

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 22 december 2013 - 19:00
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Komende zondag, 22 december, is het de 4e Adventszondag – we naderen het Kerstfeest steeds meer.
In de avonddienst van 19.00 uur staan we stil bij de lofzang van Zacharias, waar we vanuit het loflied te horen krijgen hoe God naar zijn volk en ons heeft omgezien. We lezen uit Lucas 1: 68-80 (NBG ’51).

We zingen vanuit het Liedboek voor de Kerken: Psalm 62: 2 – Gezang 21: 1, 3 en 4 – Psalm 43: 3 en 4 – Gezang 67: 1 – Gezang 67: 2 en 3 en Gezang 125: 1, 4 en 5.

U en jij bent van harte uitgenodigd; daarbij weten we ons verbonden met velen van u die thuis of elders meeluisteren via kerktelefoon of internet.

We mogen uitzien naar en bidden om een gezegende dienst.

Ds. M.L.W. Karels
 

BijlageGrootte
Microsoft Office-documentpictogram liturgieblad34 KB