kerkdienst in Andreaskerk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 29 december 2013 - 9:00
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Komende zondag, 29 december, is er om 9.00 uur een dienst van hervormde wijkgemeente Stadswijk in de Andreaskerk, waarvoor u en jij van harte bent uitgenodigd.

Op deze zondag, zo kort na het Kerstfeest, staan we stil bij de betekenis van het ‘vrede op aarde’, vanuit de engelenzang. Dit doen we door te lezen uit Efeze 2: 11 – 22, waarbij we in vers 14 lezen: Hij (Jezus) is onze vrede!

We zingen vanuit het Liedboek voor de Kerken: Psalm 149: 3 en 5 – Psalm 89: 6 en 8 – Gezang 141: 3 – Gezang 150: 1, 3 en 4 – Johannes de Heer 70: 1, 3 en 4 (zie tekst hieronder) en Psalm 68: 7.

We mogen uitzien naar een gezegende dienst.
Hopelijk bent u en ben jij erbij aanwezig, of met ons verbonden.

Ds. M.L.W. Karels

 

Tekst: Joh. de Heer 70: 1, 3 en 4
1 Heerlijk klonk het lied der Eng'len, in het veld van Ephrata:
ere zij God in de hoge, looft de Heer, Halleluja!

Refrein
Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen;
zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

3 In een kribbe lag Hij neder, weldra werd een kruis Zijn troon;
ja, om zondaars te verlossen, droeg Hij spot en smaad en hoon.
Refrein

4 Leer ons bij Uw kribbe buigen, leer ons knielen bij Uw kruis,
leer ons in Uw naam geloven, neem ons eens in 't Vaderhuis.
Refrein

 

 

BijlageGrootte
Microsoft Office-documentpictogram liturgieblad29.5 KB