kerkdienst in Andreaskerk (bevestiging ambtsdragers)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 5 januari 2014 - 10:00
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Komende zondag, 5 januari, bent u en ben jij van harte uitgenodigd in de dienst van 10.00 uur in de Andreaskerk.
In deze dienst zal de (her)bevestiging plaatsvinden van Ad Bredewoud, Johan Streng en Arrie Tijssen tot diaken en Sip van Dijk tot ouderling kerkrentmeester;
Verder beëindigen in deze dienst het ambtsdragerschap Andries Jan van Belzen en Wim Korenberg als ouderling en Bert Brinkman als diaken.

We lezen in deze dienst vanuit Lucas 2: 40-52, waarbij het thema van de dienst is: Jezus vinden!

We zingen vanuit het Liedboek voor de Kerken: psalm 122: 1 – psalm 117 – Ev. Liedbundel 454 (Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht) – Ev. Liedbundel 186a: 1 (leid mij, Heer, o machtig Heiland) – psalm 84: 1 en 3 – gezang 473: 1, 2 en 5 – psalm 134 en gezang 78: 1 en 4.

Laten we uitzien naar en bidden om een gezegende dienst.
Hopelijk bent u en ben jij erbij of met ons verbonden.

Ds. M.L.W. Karels

 

BijlageGrootte
Microsoft Office-documentpictogram liturgie32 KB