Kerkdienst in Andreaskerk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 23 februari 2014 - 10:00
Predikant: 
Ds. J.H. van Osch, Vaassen

Zondagmorgen in de dienst 10.00 uur is ds. J.H. van Osch uit Vaassen onze gastvoorganger.

Deze dienst zal ook worden uitgezonden via Radio Hattem.

Het thema van de dienst is "Die komen zal om te oordelen".

Intochtslied is Psalm 105: 1,2 en 3, overige liederen zijn Psalm 75: 1,2, 3 en 4, Gezang 280, Evangelische Liedbundel 444 (Scholenlied),Gezang 86: 8, 9 en 10, Gezang 63 en Gezang 70.

De schriftlezingen komen uit Lucas 13: 23-30 en Openbaringen 20: 11-15 (NBG vertaling)

Tijdens de dienst is er Kindernevendienst voor de groepen 1t/m 8, terwijl de allerkleinsten welkom zijn bij de oppasdienst in het pand Kerkplein 1.

We hopen met elkaar een gezegende dienst te hebben en u en jij worden van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

 

 

BijlageGrootte
Microsoft Office-documentpictogram Orde van dienst42.5 KB