Kerkdienst Andreaskerk, Zesde Lijdenszondag

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 6 april 2014 - 8:30
Predikant: 
ds. J.H. van Osch, Vaassen

Zondagmorgen in de dienst van 8.30 uur is ds. J.H. van Osch uit Vaassen onze gastvoorganger.

Het thema van de dienst is "Je mag er zijn !"

Intochtslied is Psalm 118: 1, overige te zingen liederen zijn Gezang 173: 1,2 en 4, Gezang 192: 1,2 en 6, Gezang 177: 1,5 en 7 en Psalm 79:5.

De schriftlezing komt uit Mattheüs 26: 30-35 (NBG)

Er is vanmorgen Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6, terwijl de allerkleinsten welkom zijn bij de oppasdienst in het pand Kerkplein 1.

We hopen met elkaar een gezegende dienst te hebben en u en jij wordt van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

 

BijlageGrootte
Microsoft Office-documentpictogram Orde van dienst34 KB